ข้อมูลทางเทคนิค

BENDI ผลิตวาล์วเครื่องยนต์สันดาปภายใน ส่วนใหญ่มีวาล์วสองประเภทที่แตกต่างกันที่ใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายในแตกต่างกันเช่นวาล์วไอดีและวาล์วไอเสีย วาล์วที่เรียกว่าวาล์วเครื่องยนต์ไอดีปล่อยให้ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศเข้าไปในกระบอกสูบและวาล์วไอเสียจะช่วยให้การอพยพออกจากกระบอกสูบ กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเครื่องยนต์เพื่อทำงาน

fg